การจัดส่งสินค้า

ในการเตรียมสินค้าเพื่อการจัดส่ง โดยทั่วไปจะใช้เวลาไม่เกิน 3 วัน เมื่อสินค้าของคุณถูกจัดส่ง สินค้าแต่ละชิ้นใช้เวลาแตกต่างกันในการจัดส่ง ปัจจัยที่มีผลต่อระยะเวลาในการจัดส่งอันได้แก่ ตัวเลือกการจัดส่ง,ระยะเวลาการเตรียมจัดส่งสินค้าของผู้ขาย, ที่อยู่ของผู้ขาย (กรุงเทพหรือจังหวัดอื่นๆ) และ ที่อยู่ในการจัดส่งของคุณ (สินค้าจะใช้เวลานานกว่าในการจัดส่งต่างจังหวัด)

โดยปกติแล้ว การจัดส่งสินค้าภายในกรุงเทพ จะใช้เวลา 1-3 วัน ต่างจังหวัด 2-5 วัน

คุณจะได้รับหมายเลขติดตามสินค้าและการยืนยันการจัดส่ง (ขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัทผู้จัดส่ง) ผ่านทางอีเมล

เมนู